FANDOM


Waurie → angielski, niemiecki.


Waurie – pochodząca z Wielkiego Kajmana gra typu mankala

Reguły gry

Gra odbywa się na desce z dwoma rzędami dołków, w każdym rzędzie po 6 - własnym znajdującym się po swojej stronie deski oraz przeciwnika po stronie przeciwnika. Oprócz tego po lewej i prawej stronie znajdują się dwa dołki zwane bazami. Po prawej własna i po lewej przeciwnika. W dołkach (oprócz bazowych) znajduje się z początku po 4 kamienie.


Waurieini

Gracze wykonują ruchy na przemian wg nast. zasad:

  • ruchy wykonuje się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara;
  • gracz wyjmuje wszystkie kamienie z dowolnego dołka w rzędzie własnym, a następnie wkłada po kolei po jednym do kolejnych dołków, poczynając od tego po prawej tego z którego wyjął (również do własnej bazy, jednak nie do bazy przeciwnika);
  • jeśli ostatni kamień wpadł do własnej bazy, gracz wykonuje jeszcze jeden ruch. Powtarza się to doputy ostatni kamień nie wpadnie do innego dołka;

Grę wygrywa gracz nie mogący wykonać ruchu (wszystkie dołki po jego stronie są puste gdy przypada na niego kolej ruchu).

Odmiany

Grę wygrywa gracz, po którego stronie wszystkie dołki będą puste. Również gdy przeciwnik mógłby w swym ruchu przynajmniej jeden zapełnić umożliwiając mu dalsze ruchy.


Copyright / Prawo autorskie

Tekst ("Wauri", http://pl.wikipedia.org/wiki/Wauri) udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. - Historia i autorzy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.