FANDOM


Vai lung thlan → angielski, niemiecki.


Vai lung thlan – pochodząca z Mizoramu gra typu mankala

Reguły gry

Gra odbywa się na polu z dwoma rzędami dołków, w każdym rzędzie po 6, - własnym znajdującym się po swojej stronie pola oraz przesiwnika po stronie przeciwnika. W dołkach znajduje się z początku po 5 kamieni.


Vailungthlan2

Gracze wykonują ruchy na przemian wg nast. zasad:

  • ruchy wykonuje się w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara;
  • gracz wyjmuje wszystkie kamienie z dowolnego dołka w rzędzie własnym, a następnie wkłada po kolei po jednym do kolejnych dołków, poczynając od tego po lewej tego z którego wyjął;
  • jeśli ostatni kamień wpadł do pustego dołka, jest zdobywany przez niego i zostaje zdjęty z pola gry. Jeśli dołek przedostatni również był pusty jest kamień z niego również zdobywany (i zostaje zdjęty). Powtarza się to doputy, dopóki natrfi się na dołek w którym znajdowały się już kamienie, i to niezależnie od tego w czyim rzędzie się one znajdują;
  • Jeśli jeden z graczy nie może wykonać ruchu (w jego rzędzie nie ma kamieni) ruch wykonuje przeciwnik. Gra kończy się gdy na polu gry nie ma kamieni.

Grę wygrywa gracz, któren uzbierał więcej kamieni. Przy stanie 30:30 – remis.

Literatura

  • Gering, R. Vai lung thlan: A game of considerable skill. In: Abstract Games Magazine 2002; 3 (12): 15, 29.
  • Russ L. The Complete Mancala Games Book: How to Play the World’s Oldest Board Games. Marlowe & Company, Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki) 2000.
  • Shakespear, J. The Lushei Kuki Clans. Macmillan and Co., Londyn (Anglia) 1912.


Copyright / Prawo autorskie

Tekst ("Vai lung thlan", http://pl.wikipedia.org/wiki/Vai_lung_thlan) udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. - Historia i autorzy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.